Thuiszorg nodig?

Laat dat maar aan ons over

Thuiszorg met plezier

Verpleging & Verzorging

Wijkverpleging wordt door onze eigen wijkverpleegkundige aangevraagd. Deze zal uw zorgvraag en behoefte in kaart brengen en een juiste, op uw situatie passende indicatie afgeven. Deze deskundige wijkverpleegkundige zal bepalen hoeveel en hoe lang u hulp of zorg nodig heeft. Een zogenoemde indicatie of beschikking zal uiteindelijk door haar worden afgegeven en direct worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Wijkverpleging houdt in dat u persoonlijke zorg en verpleging aan huis krijgt, thuiszorg in de volksmond genoemd. Deze zorg bestaat o.a. uit de algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals hulp bij het wassen/ douchen, aan en uitkleden, reguleren van het medicijngebruik, wondverzorging, het geven van injecties en overige zorg- en verpleegkundige handelingen. Door toedoen van lichamelijke ziekten, lichamelijke beperking of dementie wordt de zorg ingezet. Indien u een geldige indicatie krijgt voor het ontvangen van thuis(zorg), zullen wij aan de hand van het door de wijkverpleegkundige opgestelde zorgplan, ervoor zorg dragen dat professionele verzorgenden of verpleegkundige, de zorg bij u thuis komen verlenen. In overleg met u als klant wordt er een rooster opgesteld van (wekelijkse) zorgmomenten op dagen en tijdstippen afgestemd op uw persoonlijke dagritme. Thuiszorg dient ook prettig te zijn. Naast het leveren van professionele zorghandelingen, nemen onze verzorgenden ook echt de tijd voor u als mens en niet als nummer. Het is namelijk wel zo fijn om een goed contact op te bouwen met een vaste verzorgende of verpleegster. Onze voorkeur gaat er dan ook naar uit om de zorg door een vaste verzorgende te laten uitvoeren, het is immers het fijnst voor u als er niet elke keer een vreemd gezicht bij u voor de deur staat. Voor veel alleenstaanden zijn de verzorgenden of verpleegsters namelijk het eerste contact wat zij hebben met de buitenwereld als de deurbel gaat. Thuiszorg wordt vaak uitgevoerd op momenten die zeer cruciaal zijn voor u om de dag weer fris en verzorgd te beginnen, of juist om uw nachtrust weer ondersteund en verzorgd tegemoet te gaan. Een prettige, motiverende start of afsluiting van de dag is vaak bepalend voor een opgewekt humeur en draagt bij in het algemeen welbevinden van een ieder. Door het leveren van deskundige zorg op een positieve en plezierige draagt Zorg en Plezier graag bij in het verbeteren of in stand houden van uw algemene gezondheid!

Zorg in Natura

De wijkverpleging van Zorg en Plezier wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, zonder dat u hiervoor het Eigen Risico betaald. Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekering kunt u gebruik maken van Zorg in Natura (ZIN). In dit geval regelt Zorg en Plezier alle financiële administratie direct met uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat bepaalde vormen van specialistische zorg enkel in de vorm van ZIN worden aangeboden.

e-Overdracht

logo zorgnetoost

Zorg en Plezier werkt samen met ZorgNetOost voor de e-Overdracht van gegevens van cliënten. E-Overdracht is een dienst waarmee het overdrachtsproces volledig digitaal wordt ondersteund. Bijvoorbeeld als u na een ziekenhuisopname nog zorg nodig heeft, is het van belang dat noodzakelijke informatie op tijd bij Zorg en Plezier aanwezig is. Zo kan onder meer de thuiszorg met ondersteuning van medische, verpleegkundige en paramedische informatie worden geleverd. Ook het afstemmen van capaciteit en andere administratieve en logistieke zaken omtrent het overdrachtsproces worden zo ondersteund. Dit zorgt voor tijdwinst ten opzichte van overdrachtsprocedures en beoogt Zorg en Plezier de kwaliteit (tijdigheid en volledigheid) van de overdrachten te verbeteren.

Indien u vragen heeft of het soort zorg en ondersteuning dat wij u kunnen bieden of de wijze waarop u het kunt aanvragen, kunt u bellen met het volgende telefoonnummer: 0546 78 61 48

Bent u op zoek naar thuiszorg?

Zorg en Plezier levert hulp in het huishouden, verzorging en begeleiding die afgestemd is op uw wensen en manier van leven.

Meld u vandaag nog aan

Contracten
Zorgverzekeraars

logo menzis

logo dsw

logo intwente

logo stadholland

logo asr

logo amersfoortse

logo ditzo

logo avitae

logo anderzorg