Contact

Wij horen graag van u

Klachten over de hulp

Zorg & Plezier wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de geleverde zorg in de huishouding en dienstverlening. Kwaliteit en de wensen van de cliënten staan daarom ook boven aan ons prioriteitenlijst en wij zullen er alles aan doen om de zorg naar wens te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u of uw familie vindt dat er punten verbeterd moeten worden met betrekking tot de geleverde zorg. Mocht dit zo zijn, dan willen wij u vriendelijk vragen om dit bij ons te melden, want wij staan open voor verbetering.

Is er iets voorgevallen tussen u en onze medewerker waar u moeite mee heeft, laat het ons weten en graag gaan wij dan met u en onze medewerker in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is een medewerker van Zorg en Plezier. Hij/Zij heeft als taak het geven van informatie en advies naar aanleiding van uw vragen en klachten. De functionaris kan u op verschillende manieren helpen; bijvoorbeeld door naar u te luisteren, voor u te bemiddelen, een gesprek tot stand te brengen met de betrokkenen of u te wijzen op andere mogelijkheden. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden eventuele verdere stappen ondernomen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via tel. 0546-786148

De Klachtencommissie 

Het kan zijn dat u, ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris, niet tevreden bent over de wijze van afhandeling. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie heeft tot taak de klacht te beoordelen en de directie zwaarwegend te adviseren over de verdere afhandeling van de klacht. De commissie heeft een onafhankelijk karakter en bestaat uit tenminste drie leden. De commissie kan alleen schriftelijke klachten in behandeling nemen. Als u het lastig vindt de klacht op papier te zetten, dan kan de kwalititeitsfunctionaris van Zorg en Plezier u daarbij helpen. Tot slot Zorg en Plezier wil graag dat u, uw familielid of relatie tevreden is over de geboden zorg. Verbetersuggesties van uw kant zijn dan ook welkom. Indien u besluit een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klachtencommissie kunt u dit richten aan:

1. per email
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. per post
Zorg & Plezier
Ootmarsumsestraat 326 A
7603 AT Almelo

Klachtreglement

Voor meer informatie over de mogelijkheden en werkwijze van een klacht kunt u onderstaand klachtreglement raadplegen. Indien u een klacht wilt melden kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier.

Klachtenformulier Versie 3.1
Populair 3.1 1.6 MB
03/05/2024

2024 Klachtenreglement Versie 2.6
Populair 2.6 793.57 KB
28/05/2024

Vertrouwenspersoon

Voor complexe of gevoelige klachten kan een melding gemaakt worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aangezien dit een maatwerk traject is, kan er (indien noodzakelijk) afgeweken worden van het klachtenreglement om voor betrokkenen de juiste oplossing te bieden.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon SPOT

Cliënten die in vertrouwen een gesprek willen voeren met een persoon die niet werkzaam is voor de zorgaanbieder kunnen bij SPOT terecht door te bellen naar 0355427517 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de vermelding “vertrouwenspersoon”. Een medewerker van het SPOT-secretariaat of de externe klachtenfunctionaris zal de (vertegenwoordiger van de) cliënt te woord staan.

Onafhankelijke klachtfunctionaris SPOT

Bent u het niet eens met het oordeel van de Klachtencommissie van Zorg en Plezier? Dan kunt u nog vervolgstappen ondernemen. U dient een klacht zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk in bij de klachtenfunctionaris van SPOT. Indien de klacht (mede) betrekking heeft op een verzoek tot schadevergoeding dan geldt de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar. De klacht kan per e-mail worden verzonden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief aan SPOT, De Molen 92, 3995 AX in Houten t.a.v. de klachtenfunctionaris.

Een exemplaar van het klachtenreglement is kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van Zorg & Plezier of hier (als PDF) te downloaden.

Klachtreglement SPOT
Populair 144.66 KB
28/05/2024

Bent u op zoek naar thuishulp?

Zorg en Plezier levert hulp in het huishouden en begeleiding die afgestemd is op uw wensen en manier van leven.

Meld u vandaag nog aan